Εγκαίνια παραρτήματος της B.M.H.C στη Μακεδονία

3 – 5 Ιουλίου 2020