Εκδρομή: Μετέωρα – Τρίκαλα – Καρδίτσα

24/25 Οκτωβρίου 2020